სათაური


N ნივთის დასახელება ტიპი რაოდენობა ფასი წაშლა
1 დასახელება ტიპი 2 10
2 დასახელება ტიპი 2 10
3 დასახელება ტიპი 2 10
4 დასახელება ტიპი 2 10
5 დასახელება ტიპი 2 10
6 დასახელება ტიპი 2 10
7 დასახელება ტიპი 2 10

ჯამი: 100 l

ტრანსპორტირება: 5 l

სულ: 105 l